ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง สำหรับดื่มในภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563