ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
   
 
   อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ 80240 โทร. 075489111
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563