แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓)
   
 
   อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 โทร.075489111
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563