มาตรฐานตำแหน่ง(Competency inventory)
     
มาตรฐานตำแหน่ง(Competency inventory) ประเภทวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล
   
 
   อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2560