มาตรฐานตำแหน่ง(Competency inventory)
     
มาตรฐานตำแหน่ง(Competency inventory) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2560